Fra fagfolk til landbruket

Klippemaskin

Skjær til Aesculap Favorita CLi 3 mm grov GT748 Skjær til Aesculap Favorita CLi 3 mm grov GT748
Skjær til Aesculap Favorita CLi  0,1 mm GH703 Skjær til Aesculap Favorita CLi  0,1 mm GH703
Klippemaskin Aesculap Favorita CLi, u/skjær Klippemaskin Aesculap Favorita CLi, u/skjær
Skjær til Aesculap Favorita CLi ,0,05 mm GH700 Skjær til Aesculap Favorita CLi ,0,05 mm GH700